"בוצה" היא חומר אורגני מוצק אשר מקורה במוצקים השוקעים באגני הטיפול בשפכים ומכילה פסולת עם פוטנציאל גבוה לפגיעה באיכות הסביבה ונשיאת חיידקים.

בעקבות עבודתינו וניסיוננו בשיקום מאגרי המים ותעלות מי קירור, נתקלנו בבעיית שאיבת בוצה כבדה המכילה כמויות רבות של אשפה ולכן עבדנו בשנתיים האחרונות על פיתוח רובוט מיוחד המתנייד מתחת למים ומסוגל לתת פיתרון לבעיה זו ע"י שאיבת הבוצה הכבדה וגריסת כל סוגי האשפה שהיא מכילה. כל זאת מתבצע ללא הצורך בהפסקת העבודה השוטפת של המפעל

 

 

 

 

 

 

 

שאיבת בוצה